TRAININGEN

In een persoonlijk gesprek kan ik samen met u een Training op Maat ontwikkelen.


De volgende trainingen bied ik aan:
- Workshop Seksuele diversiteit
- Intervisie
- Effectief communiceren
- Feedback geven en ontvangen
- Assertief communiceren

Workshop Seksuele diversiteit

Seksuele diversiteit: we zien het! is een workshop over hoe u in actie kunt komen om de school voor lhbti-studenten en -collega’s veiliger te maken.

Voor studenten die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn of een intersekse-conditie hebben (lhbti) is de school minder veilig dan voor andere groepen studenten. Slechts een kwart van deze studenten (en collega’s) ervaart dat je het op school eerlijk kunt zeggen als je seksuele oriëntatie afwijkt van de heteroseksuele norm. De overige 75% geeft aan zich onveilig te voelen en regelmatig te maken te hebben met pesten en geweld.


In deze workshop ligt de focus op wat u kunt doen om voor deze doelgroep een veilige schoolomgeving te creëren. Hoe herkent u seksuele diversiteit? Hoe begeleidt u studenten en collega’s die last hebben van onveiligheid naar aanleiding van hun seksuele oriëntatie?

 

Intervisie


Intervisie stelt werknemers (bij voorkeur met een soortgelijke functie) in staat in een veilige setting kennis en ervaringen te delen en hun inzicht en professionaliteit te vergroten. De deelnemers behandelen onder begeleiding van mij concrete thema’s die zich op de werkvloer voordoen. Het gaat daarbij niet alleen over vakinhoudelijke aspecten, maar er wordt ook dieper gekeken naar gedrag, persoonlijke drijfveren, overtuigingen en waarden.


Een intervisie duurt 1 dagdeel (3 uur). Afhankelijk van de omvang van de casussen, bespreken we een of twee casussen per intervisie. De groepsgrootte bedraagt tussen de 5 - 8 deelnemers. Op deze wijze komt elke deelnemer met regelmaat aan bod.

Effectief communiceren

Doel: Een training waarin u leert krachtiger en overtuigender over te komen door beter te communiceren.

Opzet van de training: Deze training geeft een grondige kennismaking met effectief communiceren. De training biedt u bruikbare en praktische methoden en technieken voor een betere communicatie. 

Na afloop van de training:
-        Weet u wat effectief communiceren is
-        Hebt u gereedschappen om actief te kunnen luisteren en de ander wezenlijk te begrijpen
-        Kunt u gemakkelijk tot de kern komen in een gesprek
-        Weet u welke kwaliteiten u bezit
-        Weet u de ander opbouwende kritiek te geven
-        Weet u hoe u zelf omgaat met kritiek
-        Weet u hoe effectief u kunt omgaan met irritaties en conflicten

Na deze training ontvangt u een certificaat deelname Effectief communiceren.

Feedback geven en ontvangen

Doel: 
Een training waarin u leert krachtig te confronteren.

Opzet van de training: In de training feedback geven en ontvangen leert u volgens de regels van de feedback te confronteren. 

Na afloop van de training:
-        Weet u meer uit samenwerking te halen
-        Kunt u omgaan met spanning van feedback
-        Bent u bewust van hoe u feedback geeft en ontvangt
-        Weet u de regels van feedback geven en ontvangen toe te passen

Na deze training ontvangt u een certificaat deelname Feedback geven en ontvangen.

Assertief communiceren

Doel: Een training waarin u leert communiceren met durf en daadkracht.

Opzet van de training: In deze training leert u voor uzelf op te komen. U communiceert met meer overtuiging en u leert uw grenzen beter te bewaken.

Na afloop van de training:
-        Bent u bewust van uw uitstraling
-        Kunt u verschillende gesprekstechnieken hanteren
-        Durft u meer voor uzelf op te komen
-        Weet u uw grenzen aan te geven
-        Durft u uw mening en kritiek te uiten

Na deze training ontvangt u een certificaat deelname Assertief communiceren.